Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy Krakovany oznamuje, že od pondelka 26.10. obnovuje vyučovanie. Škola je otvorená od 6,45 do 16, 30 hod., vyučovanie od 8,00 hod. podľa aktuálneho rozvrhu, ŠKD aj školská jedáleň sú v prevádzke. Pri nástupe žiakov prvého ročníka je potrebné priniesť vyplnené a rodičom podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti.