Oznam

Na  základe rozhodnutia RÚVZ v Trnave je žiakom 2.A a 4.A triedy nariadená domáca karanténa v termíne od 28.10.2020 do 30.10.2020 z dôvodu pozitívneho prípadu COVID -19. Žiaci počas tohto obdobia prechádzajú na dištančný spôsob výučby. Vedenie školy  dôrazne žiada rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID -19 telefonicky kontaktovali detského  ošetrujúceho lekára. Nástup do školy je v utorok 3.11. 2020. Pri návrate je žiak povinný priniesť vyplnené  a rodičom podpísané tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti.