Oznam k zápisu do 1.ročníka ZŠ Krakovany

Riaditeľka ZŠ Krakovany oznamuje, že zápis do 1. ročníka Základnej školy, na školský rok 2020/2021, sa uskutoční  od  16.4. 2020  do  21.04.2020.

Zápis žiakov bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí, a to:

1. elektronicky

 – vyplnením a zaslaním priložených formulárov – Protokol, Žiadosť o prijatie do 1. ročníka, Prihlášky na ETV,NBV do 21.04.2020 na emailovú adresu:  skolakrakovany@gmail.com

– v prípade odloženia školskej dochádzky – vyplnením a zaslaním Žiadosti o odloženie školskej dochádzky. Odporúčanie o odklade z CPPPaP a od pediatra stačí doručiť do dvoch týždňov po obnovení prevádzky školy.

– kontrola správnosti údajov a podpísanie žiadostí sa uskutoční po obnovení prevádzky školy. Následne budú školou vydané rozhodnutia o prijatí.

alebo

2.  doručením  do poštovej schránky riaditeľky školy  na  adresu Školská 317/1   od  16.4.2020 do  21.4.2020.  Ak nebude možné doručiť formuláre v danom čase, z dôvodu pracovných povinností, i v prípade ďalších otázok,  kontaktujte riaditeľku školy na telefónnom čísle 0907 173 563.