Pasovanie prváčikov v ŠKD

Dňa 14.11.2019 sa uskutočnilo PASOVANIE PRVÁKOV za členov ŠKD. Počas prvých dní v Školskom klube boli ostro sledovaní v školskej jedálni, v triedach, na chodbách aj na školskom ihrisku, či si správne osvojili pravidlá Školského klubu. Celou „ pasovačkou“ ich sprevádzali ich starší kamaráti – tretiaci a štvrtáci, ktorí pod vedením p. vychovávateľky pripravili zábavný program a privítali ich v kráľovstve školákov. Počas pasovania ukázali, že majú dostatok energie na plnenie skutkov, ktoré v slávnostnom sľube prisľúbili.