Playback show

1 . apríla popoludní škola zorganizovala 2.  ročník  súťaže Playback show. Súťaže sa mohli  zúčastniť jednotlivci alebo najviac 4 účinkujúci v skupine. Boli udelené dve prvé miesta: N. Kollárovej a J. Jakubčekovi  za  imitáciu  piesne  súrodencov Hečkovcov Taliansky muzikál a L. Augustínovej, V.Hadvigovej a N. Podmakovej za  imitáciu piesne Malinka devočka. Druhé miesto patrilo M. Augustínovi s imitáciou piesne Sofia. Aj tretie miesta boli udelené dve: M. Vargovi za imitáciu piesne Despasito a E. Dobrodenkovej  za pieseň Legends Never Die. Porota udelia aj Cenu poroty D. Haukovej za pieseň Len ona od Kali. Všetkým účinkujúcim ďakujeme za ich snahu a odmeneným  srdečne blahoželáme.