Poďme spolu do rozprávky


V pondelok 28. septembra sme boli na úvodnom slávnostnom festivalovom programe pre deti, autorov a hostí festivalu Zázračný oriešok v MsK Piešťany „ Poďme spolu do rozprávky.“ Na svojich divákov, poslucháčov, čitateľov sa tešili významní spisovatelia, ilustrátori, herci, rozhlasoví tvorcovia a vydavatelia. Moderátorkou sa stala postavička z knihy Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná.