Podujatia v máji

6.5.- 9.5. Zber papiera

13.5. Cirkus Galent – vystúpenie v ZŠ

16.5. Mikro CUP Chtelnica-športové súťaže vo vybíjanej a futbale sa nekoná

17.5. Dopravné ihrisko

19.5. Deň matiek

23.5. Olympiáda Dubovany

29.5. Fotenie