Pokyny k nástupu 8.2.2021

Vážení rodičia,

na základe manuálu MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že plánujeme obnoviť vyučovanie v ZŠ od 08.02.2021.

Nástup žiaka je podmienený testovaním 1 zákonného zástupcu spoločnej domácnosti a jeho negatívnym výsledkom.

Zriaďovateľ – Obec Krakovany organizuje testovanie v sobotu 06.02.2021 v Kultúrnom dome.  

Ďalšie pokyny uverejníme postupne.