Póla radí deťom

Keďže na prevenciu nie je nikdy priskoro, preventistka KR PZ v Trnava zavítala v stredu 17.4. medzi žiakov 1. a 2. ročníka s preventívnym projektom „Póla radí deťom“ a žiakov 3.a 4. s projektom “ Detská policajná akadémia. “ Ich úlohou je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť i tejto vekovej kategórii informácie zamerané na zvyšovanie ich právneho a sociálneho vedomia. Naučiť deti zodpovednému správaniu sa ako chodca v cestnej premávke. Prostredníctvom projektu sú deti hravou formou informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť.