Slávnostné otvorenie šk.r. 2019/20

V pondelok 2. 9. 2019 sa zišli na školskom dvore všetci naši žiaci, pedagogický aj nepedagogický zbor, starosta Krakovian a veľké množstvo rodičov. Žiakom, zamestnancom aj rodičom sa postupne prihovorili p. starosta a p. riaditeľka. Nasledovalo predstavovanie nových žiačikov prváčikov. Tí dostali darček od obce i rodičovského združenia. Nasledovalo predstavovanie zamestnancov školy a organizačné pokyny. Po nich sa všetci odobrali do tried školy, kde deťom dali prvé pokyny k utorku triedni učitelia. A kolotoč pracovných povinností sa začal.