Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

Uskutočnilo sa na školskom dvore. Ukončenia sa zúčastnil aj pán starosta.Po príhovoroch boli odmenení žiaci ktorí vyzbierali najviac papiera, v školskej olympiáde úspešne zdolali všetky disciplíny a tiež žiaci, ktorí v šk.roku úspešne reprezentovali školu .