Slávnostné ukončenie školského roku 2018/2019

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a rodičom,že slávnostné ukončenie školského roku 2018/2019 sa uskutoční v piatok 28.6.2019 o 9,oo hod. Po programe  budú žiakom v triedach odovzdané vysvedčenia.Stravovanie žiakov bude v čase od 10.15 . Školský klub bude v prevádzke do 16,00 hodiny.

V pondelok 1. júla 2019 sa začínajú letné prázdniny. Budú trvať do piatku 30. augusta 2019.Nový školský rok 2019/2020 sa začína v pondelok 2.septembra 2019.

Riaditeľstvo školy želá všetkým žiakom príjemné prežitie letných prázdnin!