Tablo

Pred štyrmi rokmi stáli na školskom dvore ako prváci. Niektorí s úsmevom, iní s obavami. So školou sa lúčilo 15 štvrtákov.