Úloha – NV 3. ročník

3.ročník :

Zopakovať si doma s rodičmi k 1. svätému prijímaniu, ktoré sa uskutoční ešte v tomto školskom roku: 

Modlitby : Prežehnanie, Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, Verím Boha. 

Desatoro Božích prikázaní

K spovedi : Priebeh spovede (najdete v modlitebnej knižke) + ľútosť

Pracovný zošit – vypracovať s. 25