Úlohy z NV

Zadanie domácej úlohy na tento aj budúci týždeň.

1.ročník : Vypracovať pracovné listy (v prílohe) 

2. ročník :Vypracovať  pracovné listy (v prílohe)

3.ročník :

 Učebnica: Prečítať spolu s rodičmi – s. 72-79

 Pracovný zošit – vypracovať s.25-26

4. ročník: 

Učebnica :Prečítať spolu s rodičmi – s. 102-106

 Pracovný zošit – vypracovať s. 30

S pozdravom Ivan Gábor