Úlohy z NV

1.ročník : Vypracovať pracovné listy (v prílohe) 

2. ročník :Vypracovať  pracovné listy (v prílohe)

3.ročník :

 Učebnica: Prečítať spolu s rodičmi – s. 68-71

 Pracovný zošit – vypracovať s. 24

4. ročník: 

Učebnica :Prečítať spolu s rodičmi – s. 98-101 , 

 Pracovný zošit – vypracovať s. 29