Vianočná akadémia

Vianočná akadémia 2014

Dňa 14. 12. 2014 ZŠ a CZUŠ  organizovalo podujatie pod názvom  Vianočná akadémia v Kultúrnom dome Krakovany. Prítomných privítala riaditeľka Mgr.Eva Seitlerová.

Na začiatku vystúpili tanečníci z CZUŠ, ktorí hneď navodili vianočnú atmosféru tancom  a po  ich vystúpení nás zabavili prváci so svojím pestrím programom. Naši družinári potešili piesňou, tretiaci pásmom ľudových zvykov  Koledníci , druháci básňami, piesňami a ako by to bolo na vianočnej akadémii bez scénok i scénkou. Na záver vystúpili štvrtáci so scénkou Dobrí čerti. Po záverečnom príhovore p. riaditeľky sme sa rozlúčili spoločnou piesňou Tichá noc.