Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Vážení rodičia…

Upozorňujeme Vás, aby ste nezabúdali, že pokiaľ Vaše dieťa nebude v škole 3 dni , tak ste povinní vždy vyplniť „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ . Bez tohto vyhlásenia dieťa nemôže nastúpiť do školy!