Vyhodnotenie snehovej súťaže

ŠKD vyhlásilo súťaž o najkrajšiu snehovú sochu a najkrajšieho snehuliaka. Do súťaže sa zapojilo spolu 14 detí.Každá socha, každý snehuliak bol niečím jedinečný, všetky snehové sochy veľmi pekné.

Prvé miesto – Eliška Žáková, druhé miesto – Nela Juricová a tretie miesto Roman Žák. Po návrate do školy budú odmenené všetky deti, ktoré sa do súťaže zapojili.