Výročná schôdza MS SČK

Vystúpením žiačok školy sme pozdravili výročnú schôdzu Miestneho spolku Slovenského červeného kríža, ktorá sa konala v Kultúrnom dome v Krakovanoch v nedeľu 3. marca 2019.