Za dverami /zatvorenej / knižnice

Knižnica v Piešťanoch pripravila pre deti dramatizované čítanie . Každý deň pridáva na web a na Facebook videá dramatizovaného čítania z rôznych knižiek, neskôr chce pripraviť aj nápady na tvorivé dielne. Linky: www.facebook.com/kniznica.sk/,
http://www.kniznica.sk/index.php?id=3627