Záložka do knihy

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu, ktorý organizovala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Žiaci vytvorili záložky do kníh a vymenili si ich s partnerskou školou z Českej republiky. V tomto 11. ročníku nám bola pridelená Základní škola Satinka z Novej Vsi, Frýdlant nad Ostarvicí .