Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ Krakovany oznamuje , že v stredu 8. apríla 2020 od 14,30 do 17,30 škola organizuje zápis do 1.ročníka pre školský rok 2020/2021. K zápisu príde dieťa so zákonnými zástupcami / obidvaja/, prinesie rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonných zástupcov / obidvoch/. Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo odloženú školskú dochádzku. Ak sa v uvedenom termíne z vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, môžete tak urobiť po dohode s riaditeľom školy do 30. apríla 2020.