Zápis do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Krakovany sa uskutoční 7. 4. 2021 v čase od 14:30 – 17:30 h  v priestoroch základnej školy za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. Zápis bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí. Rodičia, ktorí nedoručia vypísanú prihlášku a podpísanú oboma rodičmi do 7.4. 2021, ju môžu priniesť až 7.4. 2021.