Zápis do 1. ročníka na šk.rok 2019/2020

Riaditeľstvo školy oznamuje ,že zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční dňa:

10.apríl 2019, stredu  v čase od 14.30 do 17.30

v budove Základnej školy na Školskej ulici č 318/3.

Škola pri zápise vyžaduje tieto doklady a osobné údaje:

a) rodný list dieťaťa,

b) osobné údaje zákonných zástupcov, rodičov (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko).

Prosíme rodičov, aby si priniesli rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

K zápisu príde dieťa so zákonnými zástupcami.