Zmena! Vianočné prázdniny

Vyučovanie bude prebiehať do 18.12.2020 (piatok).

Vianočné prázdniny trvajú od 21.12. do 8.1.2021.

Do školy sa nastupuje 11.1.2021 v pondelok.