Kategórie Aktuality

Prenájom tenisového kurtu

Základná škola ponúka na prenájom antukový tenisový kurt.

Cenník prenájmu:

pondelok – piatok                    08,00 – 14,00 hod             1,75€ / hod.

                                                    14,00 – 21,00 hod             3,30 € / hod.

sobota – nedeľa                        08,00  – 21,00 hod           3,30 €/hod.

kontakt: 0904 803300

Čítaj ďalej

Organizácia vyučovania od 7.4.2021

Obec Krakovany ako zriaďovateľ otvára od stredy 7.4. prezenčné vyučovanie v  základnej školy.

Žiaci sa budú učiť podľa riadneho rozvrhu hodín zo začiatku školského roka.

Na návrat dieťaťa do školy je potrebná Príloha č. 11a „Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie“ / je v prílohe/ a certifikát s negatívnym výsledkom testu na koronavírus jedného zákonného zástupcu / aj kópia/, ktorý nebude starší viac než sedem dní, prípadne potvrdenie o výnimke /doklad o výnimke môže byť doklad od lekára o vašom zdravotnom stave, doklad o prekonaní ochorenia nie starší ako 3 mesiace/. V prípade, že žiak pri nástupe požadované tlačivo nepredloží, nebude sa môcť zúčastniť na vyučovaní.

Odporúčame dať dieťa do ŠKD len v n...

Čítaj ďalej

Veľkonočné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 1.apríla 2021 a končia sa v utorok 6.apríla 2021.

Čítaj ďalej

Prajeme Vám veľkonočné sviatky plné zdravia.

Dúfame, že sa po Veľkej noci už vrátime do školy, preto je potrebné, aby sme počas sviatkov všetci dodržiavali opatrenia, a tým pomohli k prechodu z dištančného na prezenčné vzdelávanie.

Čítaj ďalej

Zápis do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Krakovany sa uskutoční 7. 4. 2021 v čase od 14:30 – 17:30 h  v priestoroch základnej školy za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. Zápis bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí. Rodičia, ktorí nedoručia vypísanú prihlášku a podpísanú oboma rodičmi do 7.4. 2021, ju môžu priniesť až 7.4. 2021.

Čítaj ďalej

Veľkonočná súťaž

Blížia sa Sviatky jari a určite si skrášľujete priestory v dome, na terase, pred domom či v záhrade veľkonočnými dekoráciami. Odfotografuj dekoráciu, ktorá sa ti páči a do ktorej si aj ty pridal svoj vyrobený výrobok a pošli na skolakrakovany@gmail.com. Tešíme sa na fotografie plné kraslíc, zajačikov, barančekov, jarných kvietkov, košíčkov a iných vecí.

Čítaj ďalej

Vyhodnotenie snehovej súťaže

ŠKD vyhlásilo súťaž o najkrajšiu snehovú sochu a najkrajšieho snehuliaka. Do súťaže sa zapojilo spolu 14 detí.Každá socha, každý snehuliak bol niečím jedinečný, všetky snehové sochy veľmi pekné.

Prvé miesto – Eliška Žáková, druhé miesto – Nela Juricová a tretie miesto Roman Žák. Po návrate do školy budú odmenené všetky deti, ktoré sa do súťaže zapojili.

Čítaj ďalej

Oznam CPPPaP Piešťany pre rodičov predškolákov

Milí rodičia, zákonní zástupcovia!

V súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu pandémie koronavírusu Vás informujeme o možných zmenách ohľadom zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a posúdenia školskej spôsobilosti.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 2021/2022 sa bude konať od 1. 4. 2021 do 30.4. 2021.

Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami elektronickou formou.

Pripomíname, že podľa zákona č. 245/2008 Z.z...

Čítaj ďalej

Zápis do školy

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční

7. apríla 2021

od 14:30 do 17:30 v budove školy

Ako sa zápis uskutoční, závisí od epidemiologickej situácie v našom okrese a na Slovensku, preto je možné, že budeme spôsob aj čas zápisu možno ešte upresňovať. Zápisu sa zúčastňujú povinne deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015. 

Do 07.04.2021 je potrebné odoslať na emailovú adresu školy skolakrakovany@gmail.com alebo priniesť do MŠ  vyplnené priložené formuláre –  Protokol

– v prípade odloženia školskej dochádzky – je potrebné na adresu školy odoslať alebo priniesť do MŠ  vyplnenú  Žiadosť o odklad školskej dochádzky...

Čítaj ďalej

Dôležitý oznam

Na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Trnave neotvárať predškolské a školské zariadenia v okrese Piešťany z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie zostáva základná škola zatvorená. Žiaci pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.
O aktuálnych zmenách Vás budeme informovať.

Čítaj ďalej