Kategórie Aktuality

Pokyny k nástupu 8.2.2021

Vážení rodičia,

na základe manuálu MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že plánujeme obnoviť vyučovanie v ZŠ od 08.02.2021.

Nástup žiaka je podmienený testovaním 1 zákonného zástupcu spoločnej domácnosti a jeho negatívnym výsledkom.

Zriaďovateľ – Obec Krakovany organizuje testovanie v sobotu 06.02.2021 v Kultúrnom dome.  

Ďalšie pokyny uverejníme postupne.

Čítaj ďalej

Súťaž

ŠKD pri ZŠ Krakovany vyhlasuje súťaž  – NAJKRAJŠIA snehová socha; NAJKRAJŠÍ snehuliak

Nakoľko nám napadol sneh, využite svoj voľný čas na stavbu snehuliaka alebo snehovej sochy, odfoťte sa pri vašich dielach a fotografie pošlite na mail: skolakrakovany@gmail.com 

(nezabudnite napísať meno, priezvisko a ročník).

Trvanie súťaže: od 18. 01. 2021 do 19. 02. 2021. Všetky fotografie budú zverejnené na stránke školy.

Najkrajšie a najoriginálnejšie sochy a snehuliakov vyhodnotíme.Na výhercov čakajú pekné odmeny!

Čítaj ďalej

Hodnotenie za 1. polrok

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v šk. roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a uznesenia pedagogickej rady zo dňa 18. 12. 2020 bude hodnotenie žiakov ZŠ  Krakovany za 1. polrok šk. roka 2020/2021 nasledovné:

1. ročník

Všetky predmety budú hodnotené slovne.

2. – 4. ročník

Predmety SJL, MAT, ANJ, PVO, PDA, VLA budú hodnotené známkou. Predmety INF,TSV, PVC, HUV, VYV, NBV, ETV budú hodnotené slovne.

Čítaj ďalej

Informácie k fungovaniu školy od 11.1.

Vážení rodičia, milí žiaci! Iste ste zachytili v médiách aktuálne informácie k návratu žiakov do školy od 11.1.2021.

Žiaci 1.-4. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

– rodičia žiakov si môžu čerpať pandemickú OČR

– škola sa riadi plánom ministerstva školstva Návrat žiakov do škôl  zverejnení 4.1. https://www.minedu.sk/.

Predpokladaný nástup do školy je 18.01. 2021.

Aktuálne informácie o nástupe budú zverejňované priebežne.

Čítaj ďalej

Kam so starým mobilom?

Aby staré mobily mohli byť opäť užitočné, napríklad pri výrobe vesmírnej techniky, vy-zbierajme ich čo najviac. To sme si povedali aj my v škole a zapojili sme sa do druhého ročníka zberovej akcie SMS-Starý Mobil Sem! Odovzdali sme 176 mobilov.
Najviac mobilov zo žiakov odovzdal L. Ťupek.- 65.

Čítaj ďalej

Vianočné želanie

Veľa krásnych chvíľ v čarovnej atmosfére Vianoc, veľa osobných a pracovných úspechov v novom roku želajú zamestnanci ZŠ Krakovany.

Čítaj ďalej

Vianočné pečenie

Predvianočnú atmosféru v škole sme si spestrili pečením medovníkov.

Čítaj ďalej

Zmena! Vianočné prázdniny

Vyučovanie bude prebiehať do 18.12.2020 (piatok).

Vianočné prázdniny trvajú od 21.12. do 8.1.2021.

Do školy sa nastupuje 11.1.2021 v pondelok.

Čítaj ďalej

Lucie

Aj do našej školy zavítali Lucie, aby povymetali všetko zlo.

Čítaj ďalej

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime, ale aj s tými, na ktorých myslíme…Naša škola sa tiež zapojila do zbierky, ktorá chce potešiť a s láskou nezištne obdarovať ľudí, ktorí od nikoho darček nečakajú. Deti so svojimi rodičmi nakúpili, vyrobili a priniesli darčeky, ktoré potom spoločne so svojimi učiteľmi balili do krabíc a krabičiek. Veríme, že darčeky seniorov v ZOS Krakovany potešia a prispejú k ich krásnym Vianociam. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa zapojili!

Čítaj ďalej