Kategórie Aktuality

Pytagoriáda

Dňa 9.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády v kategórii P3 a P4 (tretí a štvrtý ročník) aj na našej škole.
Z 32 zúčastnených sa úspešnými riešiteľmi stali z 3. triedy H. Krupová, M. Kosa, J. Mikuš, N.Tarkošová, S.Machaj, L. Horňák, M. Žažová, zo 4. A J. Jakubček, M.Michalka, J.Piškula, V. Florek. J. Jakubčekovi , H. Krupovej a M. Kosovi srdečne gratulujeme k postupu do okresného kola.

Čítaj ďalej

Mikuláš

Ani tohto roku sme neotáľali a po chodbách základnej školy chodil celkom „fešák“ Mikuláš spolu s nádhernými pomocníkmi-anjelikmi a nezbednými čertami. Najprv privítali Mikuláša naši prváci, ktorí si pre neho pripravili piesne. Mikuláš im za to nadelil balíček sladkostí, ktorý určite všetkých potešil. Za mikulášske balíčky v mene detí ďakujeme OcÚ Krakovany a pani učiteľkám, ktorí sa postarali o „sladké pokušenie“.

Čítaj ďalej

Záložka do knihy

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu, ktorý organizovala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Žiaci vytvorili záložky do kníh a vymenili si ich s partnerskou školou z Českej republiky. V tomto 11. ročníku nám bola pridelená Základní škola Satinka z Novej Vsi, Frýdlant nad Ostarvicí .

Čítaj ďalej

Oznam

Vážení rodičia,

dôkladne si prečítajte uvedené Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ platné od 8.11.2020.
Na základe usmernenia MŠ SR je rodič povinný pri návrate dieťaťa do školy po viac ako troch dňoch predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti! Platné tlačivo od 8.11.2020 uvedené v prílohe.

Čítaj ďalej

Informácia o pokynoch o celoštátnom testovaní

Vyberáme dôležité body z Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020:

bod 8: Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (znamená to, že zákonní zástupcovia a členovia spoločnej domácnosti sa zúčastnili testovania a majú negatívne výsledky).

bod 10: ...

Čítaj ďalej

Oznam

Na  základe rozhodnutia RÚVZ v Trnave je žiakom 2.A a 4.A triedy nariadená domáca karanténa v termíne od 28.10.2020 do 30.10.2020 z dôvodu pozitívneho prípadu COVID -19. Žiaci počas tohto obdobia prechádzajú na dištančný spôsob výučby. Vedenie školy  dôrazne žiada rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID -19 telefonicky kontaktovali detského  ošetrujúceho lekára. Nástup do školy je v utorok 3.11. 2020. Pri návrate je žiak povinný priniesť vyplnené  a rodičom podpísané tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Čítaj ďalej

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy Krakovany oznamuje, že od pondelka 26.10. obnovuje vyučovanie. Škola je otvorená od 6,45 do 16, 30 hod., vyučovanie od 8,00 hod. podľa aktuálneho rozvrhu, ŠKD aj školská jedáleň sú v prevádzke. Pri nástupe žiakov prvého ročníka je potrebné priniesť vyplnené a rodičom podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Čítaj ďalej

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny sú v školskom roku 2020/2021 v nasledovných termínoch:

30.10.2020 (piatok), 2.11.2020 (pondelok)

a  

6.11.2020 (piatok), 9.11.2020 (pondelok)

Čítaj ďalej

Dôležitý oznam


Riaditeľka školy oznamuje, že z dôvodu potvrdeného výskytu COVID 19 v našej škole v dňoch 22. – 23. októbra bude vyučovanie prebiehať dištančným spôsobom. Na základe rozhodnutia RÚVZ v Trnave je žiakom 1.A triedy nariadená domáca karanténa do 23. 10. 2020. Žiadame rodičov, aby  sledovali  zdravotný stav detí a v prípade príznakov ochorenia telefonicky kontaktujú ošetrujúceho  lekára dieťaťa.  Pri opätovnom nástupe do školy  každý žiak musí priniesť potvrdenie Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Čítaj ďalej

Deň jablka

16.10. sme pripravili aktivity, ktoré úzko súviseli s našim chutným ovocím – s jablkom. V tento deň nás čakal kopec zábavy, poučenia i súťaží.

Čítaj ďalej