Kategórie Nezaradené

Povinnosť nosiť rúško

Na základe Vyhlášky 262/2021 s platnosťou od 25. novembra 2021 oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci povinní nosiť rúško v priestoroch školy. Žiadame zákonných zástupcov, aby svojim deťom zabezpečili 2 ks rúšok. Ďakujeme za spoluprácu !

Čítaj ďalej

iBobor

Žiaci našej školy sa aj v školskom roku 2021-22 zúčastnili informatickej súťaže i-Bobor. Dňa 6.10. absolvovali tréningové kolo a v dňoch 8. 11. a 12.11. sa uskutočnilo hlavné kolo súťaže.

Z našej základnej školy sa súťaže zúčastnilo 27 žiakov, z nich sa stalo úspešnými riešiteľmi 14 žiakov.

Kat. DROBEC (2.-3.roč.)

Úspešní riešitelia:  M.Kollár, V. Vargová, M. Filová, M.Daněk, V. Babušková, T.Horňák, A. Remišová, R. Žák a CH. Urbanová.

Kat. BOBRÍK (4.roč.)

Úspešní riešitelia:  H. Krupová, S. Machaj, J. Mikuš, I. Žáková a T.Ťapušík.

Čítaj ďalej

Deň vojnových veteránov

11. novembra o 11. hodine a 11. minúte sme sa stretli na pietnej spomienke pri pomníku padlých vojakov v parku pri kostole a uctili si pamiatku padlých veteránov.

Čítaj ďalej

Kde bolo, tam bolo

Naši tretiaci a štvrtáci 9. 11. navštívili knižnicu v Piešťanoch, kde sa zúčastnili vernisáži výtvarníka Vladimíra Kráľa.

Čítaj ďalej

Ples strašidiel

Strašidelná párty, ktorá bola samozrejme v tomto roku za prísnych protipandemických opatrení, zvlášť v obidvoch oddeleniach ŠKD, sa uskutočnila 5. novembra.

Čítaj ďalej

Kam so starým mobilom

Aby staré mobily mohli byť opäť užitočné, napríklad pri výrobe vesmírnej techniky, vyzbierajme ich čo najviac. To sme si povedali aj my v škole a zapojili sme sa do tretieho ročníka zberovej súťaže SMS – Starý Mobil Sem. Odovzdali sme 406 mobilov. Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa do zberu zapojili.

Čítaj ďalej

Záložka do knihy spája školy

Tento rok nám bola pridelená slovenská partnerská ZŠ Nižná Myšľa, vzdialená 15 km od Košíc. Do výroby záložiek sa zapojili všetci žiaci.

Čítaj ďalej

Jesenné prázdniny

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že jesenné prázdniny začínajú vo štvrtok 28.októbra 2021 a končia v pondelok 1.novembra 2021.Vyučovanie po prázdninách začína v utorok 2. novembra.V utorok pri nástupe na vyučovaniu odovzdajú žiaci triednemu učiteľovi Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Čítaj ďalej

O2 Športová akadémia Mateja Tótha- hlasujte

O2 Športová akadémia Mateja Tótha je mimoriadne populárny projekt pre žiakov 1. stupňa základných škôl. Jej cieľom je poskytnúť deťom kvalitný športový základ, podnietiť u nich radosť z pohybu a odhaliť, na aký šport majú najlepšie predpoklady. Tento prestížny program získa od 2. šk. polroka (od februára 2022) 32 základných škôl na Slovensku – pre 20 detí na jeden školský rok zadarmo. A práve naša škola môže byť medzi nimi. Okrem toho majú 4 školy možnosť získať Cisco Webex Board a ďalšie 4 školy môžu získať garantovanú účasť v programe O2 Radostná škola. Hlasovať môžete t do 19.12.2021. Ďakujeme!

https://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/10788

Viac na: https://www.akademia.o2.sk/

Čítaj ďalej

Jablkový deň v 4. triede

Čítaj ďalej