Kontakt

Základná škola Krakovany
Školská 318/3
922 02 Krakovany
tel.č.: 033 7798 440
email: skolakrakovany@gmail.com, zskrakovany@zoznam.sk
www: www.zskrakovany.edu.sk
alebo
www: www.dzajro.com/zskrakovany/

Školská jedáleň
Školská 318/3
922 02 Krakovany
tel.č.: 033 5583086
email: –

Tenisový kurt
Základná škola Krakovany
Školská 318/3
922 02 Krakovany
tel.č.: 0904 803 300