Krúžky

zdravotnícky krúžok
– 2 hodiny za mesiac –   Ľudmila Radoská
počítačový krúžok – piatok 13, 00
– 3 hodiny za týždeň – 2. – 4.roč. – Ing.Peter Seitler
čitateľský krúžok – utorok – 3.-4. roč.
–  Mgr. Adriana Pániková
krúžok šikovných rúk
– 13,50- 14,30 – streda  3.-4.roč. –  Miroslava Bednárová

zábavná angličtina

– 2 hodiny za mesiac – 4. ročník -Mgr. Ľubica Jurdová

moderný tanec 

– každý štvrtok  o 13,00 hod

1.-4. ročník – Mgr. Zuzana Delea

 

Škola poskytuje priestory aj Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Gorazda vo Vrbovom :
hudobný odbor, hra

– na keybord – pondelok, štvrtok  1. – 4. ročník

výtvarný odbor
– pondelok – 12,15 – 16, 10 – 1. -4. ročník – Jozef Vrbovský

– tanečný odbor

streda  – 14,OO -15,30