Aktualizácia Školského semafóru k 9.9. 2021

Dôvodom aktualizácie je vydanie novej vyhláška RÚVZ č. 247/2021, ktorou sa mení dĺžka izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID – 19 a karanténa osôb, ktoré prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 platnosťou od 13.9. 2021.

Osoby, ktoré prišli do kontaktu s pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dni pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5 deň karantény je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.