Čitateľský maratón

Dňa 5.4.2022  na záver mesiaca knihy sa v ZŠ uskutočnila súťaž v čítaní pre žiakov 2. -4. ročníka pod názvom „Čitateľský maratón“.

V súťaži nešlo o rýchlosť a plynulosť čítania, ale o správnosť. Každý žiak prečítal v jednom kole jednu vetu z knihy v ktorej sa nesmel pomýliť. Ak sa pomýlil, ale dokázal sa sám opraviť, zostal v súťaži aj naďalej. Žiaci museli po celý čas sledovať čítaný text.  Na priebeh súťaže dohliadali Mgr. Ľubica Jurdová  a  Mgr. Adriana Pániková. Poradie v druhom ročníku : 3.m. Ž.Krupová, 2.m. V. Babušková a 1. m. A. Besedová -čas 22 minút. Tretí ročník : 3. miesto F. Filus, 2. miesto M. Kollár a 1. miesto L. Ťupek -čas 19 minút. Štvrtý ročník : 3. miesto H. Krupová, 2.miesto M.Kosa a 1. miesto J.Mikuš -čas 33 minút. Srdečne blahoželáme !