Deň vody


Aj u nás v škole sa pri tejto príležitosti konala 23.3. akcia. Popoludní tretiaci a štvrtáci pripravili pre svojich kamarátov prvákov a druhákov zábavno súťažné popoludnie .