Deň Zeme

V piatok sme sa vybrali ku kaplnke pomôcť prírode a vyčistiť časť obce od družstva po kaplnku. Čistenie okolia bolo súčasťou úlohy v Recyklohrách v spolupráci s Fusaklami.