Dlaň dokorán

Poslednou výtvarnou súťažou v tomto školskom roku, do ktorej sa naša škola zapojila bola: Celoslovenská výzva pre ZŠ – Dlaň dokorán.
Zapojili sa do nej žiaci z celého prvého stupňa. Každý žiak si na farebný papier obkreslil svoju otvorenú dlaň, vystrihol a napísal na ňu, aký dobrý skutok v poslednom čase urobil. Dlane sme pospájali a vytvorili reťaz dlhú 7m 4 cm. Zapojením sa do výzvy sme sa stali súčasťou projektu – Detský čin roka, ktorého cieľom je šíriť myšlienku dobra u detí. Jedno je o dobre rozprávať, iné dobro robiť. Naše deti to dobro aj naozaj robia . Super, deti !