Englishstar

V tomto školskom roku sa škola prihlásila i do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ENGLISH STAR  pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožnila žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Súťaž prebieha v 9-tich kategóriách. Na vypracovanie testu mali súťažiaci 45 minút . My sme súťažili v dvoch vekových  kategóriach 3. a 4. ročník. Zapojilo sa 8 štvrtákov a 2 tretiaci. Najlepšie výsledky dosiahol M. Kollár z 3. A – 98 bodov zo 100 možných, S. Machaj 4. A 97 bodov, K. Samsonenko  4. A 96, J.Mikuš , N Tarkošová. 4.A 95 bodov , S. Marko 3.A 95 bodov, H. Krupová. 4.A 94 bodov. Gratulujeme!