Fotografovanie žiakov

Fotografovanie žiakov sa uskutoční 10.6.-štvrtok od 8,00 hod. Fotografujú sa triedne kolektívy, kamarátske skupiny i individuálne. Záujem treba nahlásiť triednemu učiteľovi.