Hollého pamätník -školské kolo

Dňa 12.3.2022 sa na našej škole uskutočnilo  školské kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník. Súťaže sa zúčastnili žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Víťazom sa stal M. Kollár, ktorý postupuje do okresného kola. Boli udelené dve druhé, dve tretie miesta a jedna pochvala riaditeľkou školy.