iBobor -informatická súťaž

V dňoch 7. – 11. novembra 2022 sa uskutočnila celoslovenská súťaž v informatike iBobor .Jednotlivé súťažné kategórie z našej školy súťažili nasledovne: 8.11. Drobci: 2.-3.ročník ,11.11. Bobríci: 4.ročník. O výsledkoch budeme informovať.