Karneval

V piato k pred jarnými prázdninami na našej škole bola veľká zábava. Mali sme karneval. Po úvodnom predstavení masiek nás čakal deň plný tanca, hier a zábavy. Za krásne masky boli deti odmenené balíčkom sladkosťami. Nechýbala ani tombola.