Kde bolo, tam bolo

Naši tretiaci a štvrtáci 9. 11. navštívili knižnicu v Piešťanoch, kde sa zúčastnili vernisáži výtvarníka Vladimíra Kráľa.