Letné prázdniny

Vedenie Základnej školy s materskou školou Krakovany želá všetkým našim zamestnancom a žiakom našej školy krásne prežitie letných prázdnin. Načerpajte veľa síl do nového školského roka. Dovidenia v letnej družine alebo 4. septembra!