Máš rád angličtinu ?

5.5. súťažili žiaci 3. a 4. ročníka v medzinárodnej súťaži v anglickom jazyku pre základné školy Máš rád angličtinu ? Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Výsledky budú 20.6.