Naša obec – nie smetisko

Vo štvrtok 23.3. celá škola prispela k upratovanie obce a jej okolia. Vyzbierali sme tri osem vrecia rôznych odpadkov – rôzne druhy oblečenia, papierov, mikroténových vreciek, papierov . Je smutné, že niektorí ľudia stále  nepripisujú ochrane životného prostredia žiaden zmysel. My v ZŠ sa snažíme naučiť deti myslieť na svoju budúcnosť – existenciu na tejto planéte.