Nosenie rúška v škole

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Podľa tejto vyhlášky, platnej od 4.10. 2021, nemusia mať žiaci nasadené rúška, resp. inú ochranu horných dýchacích ciest počas výchovno-vzdelávacieho procesu v triede. Prekrytie horných dýchacích ciest bude naďalej povinné na chodbách, v šatniach,v jedálni a pri presunoch žiakov do učební. Prosíme rodičov, aby deťom dávali do školy dve rúška.

Vyhlášku nájdete v prílohe.