Nové pravidlá pre ZŠ platné od 3.5.2021

Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve.Testy na Covid-19,ktorými sa rodičia preukazovali, uč nie sú od 29.4.2021 potrebné.Vláda schválila od 3.5.2021 nové pravidlá, podľa ktorých režim preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí od 3.5.2021. Dokumenty sa nachádzajú v prílohe.V platnosti však zostáva povinnosť žiaka preukazovať sa Čestným prehlásením zákonného zástupcu /vždy na začiatku týždňa/. Prevádzka ŠKD bude do 16,30.