Polícia v našej škole

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave prostredníctvom pracovníčky prevencie krajského riaditeľstva organizuje preventívny projekt Póla radí deťom. Je určený deťom predškolského veku (5-6 ročné deti) a prvého ročníka základných škôl. Dňa 21. októbra tento projekt zavítal aj do našej škole.
   Deti sa za dve hodinové stretnutia s policajtkou dozvedeli o rizikách na ulici, ihriskách, pri pohybe medzi cudzími ľuďmi, oboznámili sa s dopravnými predpismi pri bicyklovaní alebo prechádzke, poučili sa o ochrane zdravia a naučili sa ako postupovať pri objavení ,,šikany“ v škole.