Povinnosť nosiť rúško

Na základe Vyhlášky 262/2021 s platnosťou od 25. novembra 2021 oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci povinní nosiť rúško v priestoroch školy. Žiadame zákonných zástupcov, aby svojim deťom zabezpečili 2 ks rúšok. Ďakujeme za spoluprácu !